Normalizer sınıfı

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Giriş

Normalleştirme, karakterlerin ve karakter dizilimlerinin biçemsel olarak tanımlanmış temel bir gösterim oluşturacak şekilde dönüştürülme işlemidir. Bu işlem, bir metin aranırken veya sıralanırken gereken karşılaştırma ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemli olup bunun yanında, metnin saklanması sırasında metnin uygun gösterimle saklandığından emin olunmasını da sağlar.

Unicode Konsorsiyumu, uygulamaların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı normalleştirme biçimleri tanımlamıştır:

  • Normalleştirme Biçimi D (NFD) - Normal Ayrıştırma
  • Normalleştirme Biçimi C (NFC) - Normal Ayrıştırmayı izleyen Normal Birleştirme
  • Normalleştirme Biçimi KD (NFKD) - Uyumluluk Ayrıştırması
  • Normalleştirme Biçimi KC (NFKC) - Uyumluluk Ayrıştırmasını izleyen Normal Birleştirme
Farklı biçimler, metin üzerindeki dünüşüm kümesinin kurallarına uygun olarak tanımlanır, dönüşümler ise hem bir algoritma hem de bir veri dosyaları kümesi olarak ifade edilir.

Sınıf Sözdizimi

Normalizer {
/* Yöntemler */
public static getRawDecomposition ( string $input ) : string
static isNormalized ( string $girdi [, string $biçem ] ) : bool
static normalize ( string $girdi [, string $biçim ] ) : string
}

Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler normalleştirici tarafından kullanılan normalleştirme biçimlerini tanımlar:

Normalizer::FORM_C (string)
Normalleştirme Biçimi C (NFC) - Normal Ayrıştırmayı izleyen Normal Birleştirme
Normalizer::FORM_D (string)
Normalleştirme Biçimi D (NFD) - Normal Ayrıştırma
Normalizer::FORM_KC (string)
Normalleştirme Biçimi KC (NFKC) -Uyumluluk Ayrıştırmasını izleyen Normal Birleştirme
Normalizer::FORM_KD (string)
Normalleştirme Biçimi KD (NFKD) - Uyumluluk Ayrıştırması
Normalizer::NONE (string)
Ayrıştırma/Birleştirme yok
Normalizer::OPTION_DEFAULT (string)
Öntanımlı normalleştirme seçenekleri

İçindekiler