Normalizer::normalize

normalizer_normalize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Normalizer::normalize -- normalizer_normalizeBelirtilen girdiyi normalleştirir ve dizge olarak döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Normalizer::normalize ( string $girdi [, string $biçim ] ) : string

Yordamsal kullanım

normalizer_normalize ( string $girdi [, string $biçim ] ) : string

Belirtilen girdiyi normalleştirir ve dizge olarak döndürür.

Değiştirgeler

girdi

Normalleştirilecek dizge

biçim

Normalleştirme biçimlerinden biri. Normalizer::FORM_C öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa NULL, aksi takdirde normalleştirilen dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - normalizer_normalize() örneği

<?php
$char_A_ring 
"\xC3\x85"// 'å' (U+00C5)
$char_combining_ring_above "\xCC\x8A";  // 'COMBINING RING ABOVE' (U+030A)

$char_1 normalizer_normalize$char_A_ringNormalizer::FORM_C );
$char_2 normalizer_normalize'A' $char_combining_ring_above,
                                 
Normalizer::FORM_C );

echo 
urlencode($char_1);
echo 
' ';
echo 
urlencode($char_2);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$char_A_ring 
"\xC3\x85"// 'å' (U+00C5)
$char_combining_ring_above "\xCC\x8A";  // 'COMBINING RING ABOVE' (U+030A)

$char_1 Normalizer::normalize$char_A_ringNormalizer::FORM_C );
$char_2 Normalizer::normalize'A' $char_combining_ring_above,
                                 
Normalizer::FORM_C );

echo 
urlencode($char_1);
echo 
' ';
echo 
urlencode($char_2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

%C3%85 %C3%85

Ayrıca Bakınız