Normalizer::isNormalized

normalizer_is_normalized

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Normalizer::isNormalized -- normalizer_is_normalized Belirtilen dizge normalleştirilmiş mi diye bakar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Normalizer::isNormalized ( string $girdi [, string $biçem ] ) : bool

Yordamsal kullanım

normalizer_is_normalized ( string $girdi [, string $biçim ] ) : bool

Belirtilen dizge belirtilen normalleştirme türünde mi diye bakar.

Değiştirgeler

girdi

Normalleştirilmiş mi diye bakılacak dizge.

biçim

Normalleştirme biçimlerinden biri. Normalizer::FORM_C öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Dizge normalleştirilmişse TRUE aksi takdirde veya bir hata oluşursa FALSE.

Örnekler

Örnek 1 - normalizer_is_normalized() örneği

<?php
$char_A_ring 
"\xC3\x85"// 'å' (U+00C5)
$char_combining_ring_above "\xCC\x8A";  // 'COMBINING RING ABOVE' (U+030A)

$char_orig 'A' $char_combining_ring_above;
$char_norm normalizer_normalize'A' $char_combining_ring_above,
              
Normalizer::FORM_C );

echo ( 
normalizer_is_normalized($char_origNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
echo 
'; ';
echo ( 
normalizer_is_normalized($char_normNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$char_A_ring 
"\xC3\x85"// 'å' (U+00C5)
$char_combining_ring_above "\xCC\x8A";  // 'COMBINING RING ABOVE' (U+030A)

$char_orig 'A' $char_combining_ring_above;
$char_norm Normalizer::normalize'A' $char_combining_ring_above,
             
Normalizer::FORM_C );

echo ( 
Normalizer::isNormalized($char_origNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
echo 
'; ';
echo ( 
Normalizer::isNormalized($char_normNormalizer::FORM_C) ) ?
        
"normalleştirilmiş" "normalleştirilmemiş";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

normalleştirilmemiş; normalleştirilmiş

Ayrıca Bakınız