SimpleXMLElement Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

XML belgesindeki bir elemanı temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

SimpleXMLElement {
/* Yöntemler */
addAttribute ( string $isim , string $değer [, string $isimalanı ] ) : void
addChild ( string $isim [, string $değer [, string $isimalanı ]] ) : SimpleXMLElement
asXML ([ string $dosya ] ) : mixed
attributes ([ string $isimalanı [, bool $önek_var ]] ) : SimpleXMLElement
children ([ string $isimalanı [, bool $önek_var ]] ) : SimpleXMLElement
public count ( void ) : int
getDocNamespaces ([ bool $ardışık ] ) : array
getName ( void ) : string
getNamespaces ([ bool $ardışık ] ) : array
registerXPathNamespace ( string $önek , string $isimalanı ) : bool
public __toString ( void ) : string
xpath ( string $ifade ) : array
}

İçindekiler