Traversable arayüzü

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Bir sınıf foreach kullanarak çaprazlanabiliyorsa bunu saptayan arayüz.

Tek başına gerçeklenemeyen bir soyut temel arayüz olup ya IteratorAggregate ya da Iterator olarak gerçeklenmelidir.

Bilginize:

Bu arayüzü gerçekleyen yerleşik sınıflar bir foreach oluşumunda kullanılabilir ve IteratorAggregate ya da Iterator olarak gerçeklenmeleri gerekmez.

Bilginize:

Bu dahili bir motor arayüz olup PHP betiklerinde gerçeklenemez. Yerine IteratorAggregate veya Iterator kullanılmalıdır. Traversable arayüzünü genişleten bir arayüzü gerçeklerken, implements sözcüğünden önce IteratorAggregate veya Iterator yazdığınızdan emin olun.

Arayüz Sözdizimi

Traversable {
}

Bu arayüzün yöntemleri yoktur. Tek amacı çaprazlanabilir tüm sınıflar için temel arayüz olmaktır.