XMLReader sınıfı

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

Giriş

XMLReader eklentisi bir XML çözümleyicisidir. Belge akımı üzerinde her düğümde durarak bir imleç gibi hareket eder.

Sınıf Sözdizimi

XMLReader {
/* Sabitler */
const int NONE = 0 ;
const int ELEMENT = 1 ;
const int ATTRIBUTE = 2 ;
const int TEXT = 3 ;
const int CDATA = 4 ;
const int ENTITY_REF = 5 ;
const int ENTITY = 6 ;
const int PI = 7 ;
const int COMMENT = 8 ;
const int DOC = 9 ;
const int DOC_TYPE = 10 ;
const int DOC_FRAGMENT = 11 ;
const int NOTATION = 12 ;
const int WHITESPACE = 13 ;
const int SIGNIFICANT_WHITESPACE = 14 ;
const int END_ELEMENT = 15 ;
const int END_ENTITY = 16 ;
const int XML_DECLARATION = 17 ;
const int LOADDTD = 1 ;
const int DEFAULTATTRS = 2 ;
const int VALIDATE = 3 ;
const int SUBST_ENTITIES = 4 ;
/* Özellikler */
public readonly int $attributeCount ;
public readonly string $baseURI ;
public readonly int $depth ;
public readonly bool $hasAttributes ;
public readonly bool $hasValue ;
public readonly bool $isDefault ;
public readonly bool $isEmptyElement ;
public readonly string $localName ;
public readonly string $name ;
public readonly string $namespaceURI ;
public readonly int $nodeType ;
public readonly string $prefix ;
public readonly string $value ;
public readonly string $xmlLang ;
/* Yöntemler */
close ( void ) : bool
expand ( void ) : DOMNode
getAttribute ( string $isim ) : string
getAttributeNo ( int $index ) : string
getAttributeNs ( string $isim , string $isimalanı ) : string
getParserProperty ( int $özellik ) : bool
isValid ( void ) : bool
lookupNamespace ( string $önek ) : bool
moveToAttribute ( string $isim ) : bool
public moveToAttributeNo ( int $index ) : bool
public moveToAttributeNs ( string $localName , string $namespaceURI ) : bool
moveToElement ( void ) : bool
moveToFirstAttribute ( void ) : bool
moveToNextAttribute ( void ) : bool
next ([ string $isim ] ) : bool
open ( string $URI [, string $kodlama [, int $seçenekler = 0 ]] ) : bool
read ( void ) : bool
readInnerXML ( void ) : string
readOuterXML ( void ) : string
readString ( void ) : string
setParserProperty ( int $seçenek , bool $etkin ) : bool
setRelaxNGSchema ( string $dosya ) : bool
setRelaxNGSchemaSource ( string $kaynak ) : bool
setSchema ( string $dosya ) : bool
xml ( string $kaynak [, string $kodlama [, int $seçenekler = 0 ]] ) : bool
}

Özellikler

attributeCount

Düğümdeki özniteliklerin sayısı.

baseURI

Düğümün taban adresi.

depth

Düğümün ağaçtaki derinliği; 0'dan başlar.

hasAttributes

Düğümün öznitelikleri varsa TRUE.

hasValue

Düğüm bir metin değerine sahipse TRUE.

isDefault

Özniteliğin DTD'de öntanımlısı varsa TRUE.

isEmptyElement

Düğüm boş bir elemansa TRUE

localName

Düğümün yerel ismi.

name

Düğümün nitelenmiş ismi.

namespaceURI

Düğüm ile ilişkili isim alanını betimleyen adres.

nodeType

Düğümün düğüm türü.

önek

Düğüm ile ilişkili isim alanı öneki.

value

Düğümün metin değeri.

xmlLang

Düğümün ait olduğu xml:lang etki alanı

Öntanımlı Sabitler

XMLReader Düğüm Türleri

XMLReader::NONE

Düğüm türü yok

XMLReader::ELEMENT

Eleman başlatır

XMLReader::ATTRIBUTE

Öznitelik düğümü

XMLReader::TEXT

Metin düğümü

XMLReader::CDATA

CDATA düğümü

XMLReader::ENTITY_REF

Öğe gönderimi düğümü

XMLReader::ENTITY

Öğe bildirimi düğümü

XMLReader::PI

İşlem komutu düğümü

XMLReader::COMMENT

Açıklama düğümü

XMLReader::DOC

Belge düğümü

XMLReader::DOC_TYPE

Belge türü düğümü

XMLReader::DOC_FRAGMENT

Belge bölümü düğümü

XMLReader::NOTATION

Gösterim düğümü

XMLReader::WHITESPACE

Boşluk düğümü

XMLReader::SIGNIFICANT_WHITESPACE

Anlamlı boşluk düğümü

XMLReader::END_ELEMENT

Elemanı kapatır

XMLReader::END_ENTITY

Öğeyi kapatır

XMLReader::XML_DECLARATION

XML Bildirimi düğümü

XMLReader Çözümleyici Seçenekleri

XMLReader::LOADDTD

DTD'yi yükler fakat doğrulama yapmaz.

XMLReader::DEFAULTATTRS

DTD'yi ve öntanımlı öznitelikleri yükler fakat doğrulama yapmaz.

XMLReader::VALIDATE

DTD'yi yükler ve çözümleme sırasında doğrulama yapar.

XMLReader::SUBST_ENTITIES

Öğe ikamelelerini yapar ve gönderimleri genişletir.

İçindekiler