Closure::call

(PHP 7)

Closure::callBir closure nesnesini bağlar ve çağırır

Açıklama

public Closure::call ( object $yeninesne [, mixed $... ] ) : mixed

Closure geçici olarak yeninesneye bağlanır ve belirtilen değiştirgelerle çağrılır.

Değiştirgeler

yeninesne

Çağrı süresince closure'u bağlayacak nesne.

...

Closure nesnesine aktarılacak değiştirgeler; değiştirge belirtme zorunluluğu yoktur.

Dönen Değerler

Closure çağrısından dönen değer.

Örnekler

Örnek 1 - Closure::call() örneği

<?php
class Value {
    protected 
$value;

    public function 
__construct($value) {
        
$this->value $value;
    }

    public function 
getValue() {
        return 
$this->value;
    }
}

$three = new Value(3);
$four = new Value(4);

$closure = function ($delta) { var_dump($this->getValue() + $delta); };
$closure->call($three4);
$closure->call($four4);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(7)
int(8)