Closure sınıfı

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

Giriş

Sınıf anonim işlevleri denetler.

PHP 5.3'te gerçeklenen anonim işlevler bu tür nesneler üretir. Bu olgu, bir uygulama ayrıntısı olarak görülüyordu, ancak şimdi güvenilirdir. PHP 5.4 ve sonrasında, bu sınıf, anonim işlevlerin oluşturulduktan sonra daha iyi denetlenmesini sağlayan yöntemlere sahiptir.

Burada listelenen yöntemlerden başka __invoke yöntemine de sahiptir. Bu sınıf, sihirli çağrıları gerçekleyen sınıflarla tutarlılık için vardır ve bu yöntem işlev çağrısı için kullanılmaz.

Sınıf Sözdizimi

Closure {
/* Yöntemler */
private __construct ( void )
public static bind ( Closure $işlev , object $yeninesne [, mixed $yenibağlam = "static" ] ) : Closure
public bindTo ( object $yeninesne [, mixed $yenibağlam = "static" ] ) : Closure
public call ( object $yeninesne [, mixed $... ] ) : mixed
public static fromCallable ( callable $işlev ) : Closure
}

İçindekiler