DateTime::__wakeup

DateTimeImmutable::__wakeup

DateTimeInterface::__wakeup

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateTime::__wakeup -- DateTimeImmutable::__wakeup -- DateTimeInterface::__wakeupThe __wakeup handler

Açıklama

public DateTime::__wakeup ( void )
public DateTimeImmutable::__wakeup ( void )
public DateTimeInterface::__wakeup ( void )

The __wakeup() handler.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Initializes a DateTime object.