DateTimeZone sınıfı

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

Giriş

Zaman dilimi gösterimi.

Sınıf Sözdizimi

DateTimeZone {
/* Sabitler */
const integer AFRICA = 1 ;
const integer AMERICA = 2 ;
const integer ANTARCTICA = 4 ;
const integer ARCTIC = 8 ;
const integer ASIA = 16 ;
const integer ATLANTIC = 32 ;
const integer AUSTRALIA = 64 ;
const integer EUROPE = 128 ;
const integer INDIAN = 256 ;
const integer PACIFIC = 512 ;
const integer UTC = 1024 ;
const integer ALL = 2047 ;
const integer ALL_WITH_BC = 4095 ;
const integer PER_COUNTRY = 4096 ;
/* Yöntemler */
public __construct ( string $zamandilimi )
public getLocation ( DateTimeZone $nesne ) : array
public getName ( DateTimeZone $nesne ) : string
public getOffset ( DateTimeInterface $datetime ) : int
public getTransitions ([ int $timestamp_begin = PHP_INT_MIN [, int $timestamp_end = PHP_INT_MAX ]] ) : array
public static listAbbreviations ( void ) : array
public static listIdentifiers ([ int $what = DateTimeZone::ALL [, string $country = NULL ]] ) : array
}

Öntanımlı Sabitler

DateTimeZone::AFRICA

Afrika zaman dilimleri.

DateTimeZone::AMERICA

Amerika zaman dilimleri.

DateTimeZone::ANTARCTICA

Antarktika zaman dilimleri.

DateTimeZone::ARCTIC

Kuzey Kutup Dairesi zaman dilimleri.

DateTimeZone::ASIA

Asya zaman dilimleri.

DateTimeZone::ATLANTIC

Atlantik zaman dilimleri.

DateTimeZone::AUSTRALIA

Avustralya zaman dilimleri.

DateTimeZone::EUROPE

Avrupa zaman dilimleri.

DateTimeZone::INDIAN

Hindistan zaman dilimleri.

DateTimeZone::PACIFIC

Pasifik zaman dilimleri.

DateTimeZone::UTC

UTC zaman dilimleri.

DateTimeZone::ALL

Tüm zaman dilimleri.

DateTimeZone::ALL_WITH_BC

Geriye uyumluluk dahil tüm zaman dilimleri.

DateTimeZone::PER_COUNTRY

Ülkelere göre zaman dilimleri.

İçindekiler