The DateTimeInterface interface

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

Giriş

DateTimeInterface arayüzü DateTime ve DateTimeImmutable sınıflarının tür tanımlarının gösterilebilmesi için kullanılmaktadır. Bu arayüzü kullanıcı tabanlı sınıflarla gerçeklemek mümkün değildir.

Sınıf Sözdizimi

DateTimeInterface {
/* Sabitler */
const string ATOM = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
const string COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T" ;
const string ISO8601 = "Y-m-d\TH:i:sO" ;
const string RFC822 = "D, d M y H:i:s O" ;
const string RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T" ;
const string RFC1036 = "D, d M y H:i:s O" ;
const string RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string RFC3339 = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
const string RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\TH:i:s.vP" ;
const string RSS = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string W3C = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
/* Yöntemler */
public diff ( DateTimeInterface $datetime2 [, bool $absolute = FALSE ] ) : DateInterval
public format ( string $format ) : string
public getOffset ( void ) : int
public getTimestamp ( void ) : int
public getTimezone ( void ) : DateTimeZone
public __wakeup ( void )
}

Öntanımlı Sabitler

DateTimeInterface::ATOM
DATE_ATOM
Atom (örnek: 2005-08-15T15:52:01+00:00)
DateTimeInterface::COOKIE
DATE_COOKIE
HTTP çerezleri (örnek: Monday, 15-Aug-2005 15:52:01 UTC)
DateTimeInterface::ISO8601
DATE_ISO8601
ISO-8601 (örnek: 2005-08-15T15:52:01+0000)

Bilginize: Bu gösterim ISO-8601 ile uyumlu değildir, fakat geriye uyumluluk için kaldı. ISO-8601 ile uyumluluk için bunun yerine DateTime::ATOM veya DATE_ATOM kullanın.

DateTimeInterface::RFC822
DATE_RFC822
RFC 822 (örnek: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC850
DATE_RFC850
RFC 850 (örnek: Monday, 15-Aug-05 15:52:01 UTC)
DateTimeInterface::RFC1036
DATE_RFC1036
RFC 1036 (örnek: Mon, 15 Aug 05 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC1123
DATE_RFC1123
RFC 1123 (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC2822
DATE_RFC2822
RFC 2822 (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::RFC3339
DATE_RFC3339
DATE_ATOM gibidir (PHP 5.1.3'itibariyle).
DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED
DATE_RFC3339_EXTENDED
RFC 3339 uzun gösterim (PHP 7.0.0 itibariyle) (örnek: 2005-08-15T15:52:01.000+00:00)
DateTimeInterface::RSS
DATE_RSS
RSS (örnek: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)
DateTimeInterface::W3C
DATE_W3C
Dünya Çapında Web Konsorsiyumu (örnek: 2005-08-15T15:52:01+00:00)

Sürüm Bilgisi

7.2.0 DateTime sınıf sabitleri artık DateTimeInterface üzerinde tanımlı.
Sürüm: Açıklama
5.5.8 DateTimeInterface arayüzünü gerçeklemeye çalışmak artık ölümcül hataya yol açmaktadır. Evvelce arayüzü gerçeklemek hataya yol açmazdı fakat bu hatalı bir davranıştı.

İçindekiler