DateTimeZone::getName

timezone_name_get

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTimeZone::getName -- timezone_name_getZaman diliminin adını döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::getName ( DateTimeZone $nesne ) : string

Yordamsal kullanım

timezone_name_get ( void ) : string

Zaman diliminin adını döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Bir isim almak için DateTimeZone.

Dönen Değerler

Tanımlı zaman dilimlerinden biri.