DateTimeZone::getLocation

timezone_location_get

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateTimeZone::getLocation -- timezone_location_getZaman dilimi konum bilgisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTimeZone::getLocation ( DateTimeZone $nesne ) : array

Yordamsal kullanım

timezone_location_get ( void ) : array

Zaman dilimi için konum bilgisini; ülke kodu, enlem/boylam değerlerini ve yorumları döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal biçem: timezone_open() işlevinden dönen bir DateTimeZone nesnesi.

Dönen Değerler

Zaman dilimi hakkında konum bilgisini içeren bir dizi başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - DateTimeZone::getLocation() örneği

<?php
$tz 
= new DateTimeZone("Europe/Prague");
print_r($tz->getLocation());
print_r(timezone_location_get($tz));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [country_code] => CZ
  [latitude] => 50.08333
  [longitude] => 14.43333
  [comments] =>
)
Array
(
  [country_code] => CZ
  [latitude] => 50.08333
  [longitude] => 14.43333
  [comments] => 
)