DOMNode::hasAttributes

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::hasAttributesDüğümün öznitelikleri var mı diye bakar

Açıklama

DOMNode::hasAttributes ( void ) : bool

Bakılan düğümün türü XML_ELEMENT_NODE ise ve öznitelikleri varsa TRUE döner.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız