DOMNode::hasChildNodes

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::hasChildNodesDüğümün çocuk düğümleri var mı diye bakar

Açıklama

DOMNode::hasChildNodes ( void ) : bool

Düğümün çocuk düğümleri varsa TRUE döner.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız