DOMNode::isDefaultNamespace

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::isDefaultNamespaceBelirtilen isim alanının öntanımlı olup olmadığına bakar

Açıklama

DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri ) : bool

İsim alanı betimleyicisi uri ile belirtilen isim alanının öntanımlı isim alanı olup olmadığına bakar.

Değiştirgeler

uri

Bakılacak isim alanını betimleyen adres.

Dönen Değerler

uri öntanımlı isim alanını betimliyorsa TRUE aksi takdirde FALSE döner.