DOMNode::insertBefore

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::insertBeforeYeni çocuğu belirtilen çocuğun öncesine yerleştirir

Açıklama

DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] ) : DOMNode

yeni düğümü mevcut düğümün hemen öncesine yerleştirir. Eklenen çocukta değişiklik yapmayı düşünüyorsanız dönen düğümü kullanın.

Değiştirgeler

yeni

Yeni çocuk düğüm.

mevcut

Mevcut çocuk düğüm. Belirtilmediği takdirde yeni düğüm listeye son çocuk olarak eklenir.

Dönen Değerler

Yerleştirilen düğüm.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa veya düğümün önceki ebeveyni salt okunur olarak yerleştirilmişse bu hata oluşur.

DOM_HIERARCHY_REQUEST_ERR

Düğüm, yeni düğümün türündeki çocuk düğümlere izin vermeyen türde ise veya yeni düğüm, çocuğu olacağı düğümün ebeveyni veya atalarından biri ise bu hata oluşur.

DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR

Eğer yeni düğüm, çocuğu olacağı düğümü oluşturan belgeden farklı bir belge tarafından oluşturulmuşsa bu hata oluşur.

DOM_NOT_FOUND

mevcut düğüm, bir çocuk düğüm değilse bu hata oluşur.