DOMXPath sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

XPath 1.0 desteklenir.

Sınıf Sözdizimi

DOMXPath {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
evaluate ( string $ifade [, DOMNode $bağlamsal_düğüm ] ) : mixed
query ( string $ifade [, DOMNode $bağlamsal_düğüm ] ) : DOMNodeList
registerNamespace ( string $önek , string $uri ) : bool
public registerPhpFunctions ([ mixed $restrict ] ) : void
}

Özellikler

document

Belge.

İçindekiler