DOMXPath::registerNamespace

(PHP 5, PHP 7)

DOMXPath::registerNamespaceBelirtilen isim alanını DOMXPath nesnesi ile ilişkilendirir

Açıklama

DOMXPath::registerNamespace ( string $önek , string $uri ) : bool

önek ve uri ile belirtilen isim alanını DOMXPath nesnesi ile ilişkilendirir.

Değiştirgeler

önek

İsim alanı öneki.

uri

İsim alanını betimleyen adres.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.