DOMXPath::query

(PHP 5, PHP 7)

DOMXPath::queryBelirtilen XPath ifadesini değerlendirir

Açıklama

DOMXPath::query ( string $ifade [, DOMNode $bağlamsal_düğüm ] ) : DOMNodeList

Belirtilen XPath ifade'sini çözümler.

Değiştirgeler

ifade

Değerlendirilecek XPath ifadesi.

bağlamsal_düğüm

Seçimlik olarak, göreli XPath sorguları yapmak içindir. Öntanımlı olarak sorgular kök elemana göre çözümlenir.

Dönen Değerler

Belirtilen XPath ifade'si ile eşleşen tüm düğümleri içeren bir DOMNodeList nesnesi döner. Hiçbir eşleşme olmamışsa boş bir DOMNodeList nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Tüm İngilizce kitapları listelemek

<?php

$doc 
= new DOMDocument;

// Fazladan boşlukları korumak istemiyoruz
$doc->preserveWhiteSpace false;

$doc->Load('book.xml');

$xpath = new DOMXPath($doc);

// Sorguyu kök elemandan başlatıyoruz
$query '//book/chapter/para/informaltable/tgroup/tbody/row/entry[. = "en"]';

$entries $xpath->query($query);

foreach (
$entries as $entry) {
    echo 
"Found {$entry->previousSibling->previousSibling->nodeValue}," .
         
" by {$entry->previousSibling->nodeValue}\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Found The Grapes of Wrath, by John Steinbeck
Found The Pearl, by John Steinbeck

İfademizi kısaltmak için bağlamsal_düğüm değiştirgesini kullanabilirdik:

<?php

$doc 
= new DOMDocument;
$doc->preserveWhiteSpace false;

$doc->load('book.xml');

$xpath = new DOMXPath($doc);

$tbody $doc->getElementsByTagName('tbody')->item(0);

// Sorguyu tbody düğümüne göre yapalım
$query 'row/entry[. = "en"]';

$entries $xpath->query($query$tbody);

foreach (
$entries as $entry) {
    echo 
"Found {$entry->previousSibling->previousSibling->nodeValue}," .
         
" by {$entry->previousSibling->nodeValue}\n";
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • DOMXPath::evaluate() - Belirtilen XPath ifadesini çözümler ve mümkünse yazılı bir sonuç verir