Error::getLine

(No version information available, might only be in Git)

Error::getLineHatanı oluştuğu satırın numarasını döndürür

Açıklama

final public Error::getLine ( void ) : int

Hatanı oluştuğu satırın numarasını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hatanı oluştuğu satırın numarasını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getLine() örneği

<?php
try {
    throw new 
Error("Bu bir hata iletisidir");
} catch(
Error $e) {
    echo 
"Hatanın oluştuğu satır: " $e->getLine();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Hatanın oluştuğu satır: 3

Ayrıca Bakınız