Error::getTrace

(No version information available, might only be in Git)

Error::getTraceYığıt dökümünü dizi olarak döndürür

Açıklama

final public Error::getTrace ( void ) : array

Yığıt dökümünü dizi olarak döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yığıt dökümünü array türünde döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getTrace() örneği

<?php
function test() {
 throw new 
Error;
}

try {
 
test();
} catch(
Error $e) {
 
var_dump($e->getTrace());
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(1) {
 [0]=>
 array(4) {
  ["file"]=>
  string(22) "/home/bjori/tmp/ex.php"
  ["line"]=>
  int(7)
  ["function"]=>
  string(4) "test"
  ["args"]=>
  array(0) {
  }
 }
}

Ayrıca Bakınız