Error

(PHP 7)

Giriş

Error tüm dahili PHP hataları için temel sınıftır.

Sınıf Sözdizimi

Error implements Throwable {
/* Özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Yöntemler */
public __construct ([ string $ileti = "" [, int $kod = 0 [, Throwable $önceki = NULL ]]] )
final public getMessage ( void ) : string
final public getPrevious ( void ) : Throwable
final public getCode ( void ) : mixed
final public getFile ( void ) : string
final public getLine ( void ) : int
final public getTrace ( void ) : array
final public getTraceAsString ( void ) : string
public __toString ( void ) : string
final private __clone ( void ) : void
}

Özellikler

message

Hata iletisi

code

Hata kodu

file

Hatanın oluştuğu dosyanın adı

line

Hatanın oluştuğu satır

İçindekiler