Error::getTraceAsString

(No version information available, might only be in Git)

Error::getTraceAsStringYığıt dökümünü dize olarak döndürür

Açıklama

final public Error::getTraceAsString ( void ) : string

Yığıt dökümünü dize olarak döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yığıt dökümünü dize olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getTraceAsString() örneği

<?php
function test() {
    throw new 
Error;
}

try {
    
test();
} catch(
Error $e) {
    echo 
$e->getTraceAsString();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

#0 /home/bjori/tmp/ex.php(7): test()
#1 {main}

Ayrıca Bakınız