ErrorException::getSeverity

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

ErrorException::getSeverityİstisnanın önem derecesi ile döner

Açıklama

final public ErrorException::getSeverity ( void ) : int

İstisnanın önem derecesini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İstisnanın önem derecesini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ErrorException::getSeverity() örneği

<?php
try {
    throw new 
ErrorException("İstisna iletisi"0E_USER_ERROR);
} catch(
ErrorException $e) {
    echo 
"Bu istisnanın önem derecesi: " $e->getSeverity();
    
var_dump($e->getSeverity() === E_USER_ERROR);
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Bu istisnanın önem derecesi: 256
bool(true)