ErrorException Sınıfı

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

Giriş

Bir hata istisnası.

Sınıf Sözdizimi

ErrorException extends Exception {
/* Özellikler */
protected int $severity ;
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Yöntemler */
public __construct ([ string $ileti = "" [, int $num = 0 [, int $önem = E_ERROR [, string $dosyaadı = __FILE__ [, int $satırnum = __LINE__ [, Exception $önceki = NULL ]]]]]] )
final public getSeverity ( void ) : int
/* Miras alınan yöntemler */
final public Exception::getMessage ( void ) : string
final public Exception::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Exception::getCode ( void ) : mixed
final public Exception::getFile ( void ) : string
final public Exception::getLine ( void ) : int
final public Exception::getTrace ( void ) : array
final public Exception::getTraceAsString ( void ) : string
public Exception::__toString ( void ) : string
final private Exception::__clone ( void ) : void
}

Özellikler

severity

İstisnanın önem derecesi

Örnekler

Örnek 1 - Hata iletilerinin set_error_handler() ile ErrorException içinde döndürülmesi

<?php
function exception_error_handler($errno$errstr$errfile$errline ) {
    throw new 
ErrorException($errstr0$errno$errfile$errline);
}
set_error_handler("exception_error_handler");

/* İstisnayı oluşturalım */
strpos();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Fatal error: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'strpos() expects at least 2 parameters, 0 given' in /home/bjori/tmp/ex.php:12
Stack trace:
#0 [internal function]: exception_error_handler(2, 'strpos() expect...', '/home/bjori/php...', 12, Array)
#1 /home/bjori/php/cleandocs/test.php(12): strpos()
#2 {main}
  thrown in /home/bjori/tmp/ex.php on line 12

İçindekiler