Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

Bilginize: Bu sabit isimlerini php.ini dosyasında kullanabilirsiniz, fakat httpd.conf gibi PHP dışı yerlerde isimlerini değil değerlerini bit maskesi olarak kullanabilirsiniz.

Hatalar ve Günlük Kaydı
Değer Sabit Açıklama Ek Bilgi
1 E_ERROR (integer) Ölümcül çalışma anı hataları. Bellek ayırma sorunu gibi giderilemeyen hatalar bu sınıfa girer. Böyle hatalar betiğin çalışmasının durmasına sebep olur.  
2 E_WARNING (integer) Çalışma anı uyarıları (ölümcül olmayan hatalar). Betiğin çalışması durmaz.  
4 E_PARSE (integer) Derleme anı çözümleme hataları. Çözümleme hatalarını sadece çözümleyici üretir.  
8 E_NOTICE (integer) Çalışma anı bildirimleri. Betikte bir hataya sebep olabilecek fakat betiğin normal çalışmasını esnasında oluşmayabilecek bir şeylerin saptandığını belirtir.  
16 E_CORE_ERROR (integer) PHP'nin başlatılması sırasında oluşan ölümcül hatalar. PHP çekirdeği tarafından üretilmesi dışında E_ERROR gibidir.  
32 E_CORE_WARNING (integer) PHP'nin başlatılması sırasında oluşan uyarılar (ölümcül olmayan hatalar). PHP çekirdeği tarafından üretilmesi dışında E_WARNING gibidir.  
64 E_COMPILE_ERROR (integer) Ölümcül derleme anı hataları. Zend betik motoru tarafından üretilmesi dışında E_ERROR gibidir.  
128 E_COMPILE_WARNING (integer) Derleme anı uyarıları (ölümcül olmayan hatalar). Zend betik motoru tarafından üretilmesi dışında E_WARNING gibidir.  
256 E_USER_ERROR (integer) Kullanıcı üretimi hata iletileri. PHP işlevi trigger_error() tarafından PHP kodunda üretilmesi dışında E_ERROR gibidir.  
512 E_USER_WARNING (integer) Kullanıcı üretimi uyarı iletileri. PHP işlevi trigger_error() tarafından PHP kodunda üretilmesi dışında E_WARNING gibidir.  
1024 E_USER_NOTICE (integer) Kullanıcı üretimi bildirim iletileri. PHP işlevi trigger_error() tarafından PHP kodunda üretilmesi dışında E_NOTICE gibidir.  
2048 E_STRICT (integer) Yazdığınızı PHP kodunun ileriye dönük uyumluluğunu ve birlikte çalışabilirliğini en iyilemek amacıyla PHP tarafından yapılan önerileri etkin kılar. PHP 5'ten beri. FakatPHO 5.4.0'a kadar E_ALL içine dahil edilmedi.
4096 E_RECOVERABLE_ERROR (integer) Yakalanabilir ölümcül hata. Tehlikeli olma olasılığı bulunan bir hata oluştuğunu fakat yorumlayıcıyı kararsız durumda bırakmadığını belirtir. Hata, kullanıcı tarafından bir eylemci tanımlanarak yakalanmadığı (set_error_handler() işlevine bakınız) takdirde betik E_ERROR hatasıyla sonlanır. PHP 5.2.0'dan beri
8192 E_DEPRECATED (integer) Çalışma anı bildirimleri. Gelecek sürümlerle çalışmayacak kodlar hakkındaki uyarıları etkin kılar. PHP 5.3.0'dan beri
16384 E_USER_DEPRECATED (integer) Kullanıcı üretimi "kullanımı önerilmiyor" bildirimleri. PHP işlevi trigger_error() tarafından PHP kodunda üretilmesi dışında E_DEPRECATED gibidir. PHP 5.3.0'dan beri
32767 E_ALL (integer) Desteklenen (PHP 5.4.0 öncesinde E_STRICT dışında kalan) tüm hatalar ve uyarılar. PHP 5.4.x'te 32767, PHP 5.3.x'te 30719, PHP 5.2.x'te 6143, öncekilerde 2047.

Gerek sayısal gerekse simgesel olarak yukarıdaki değerler raporlanacak hataları belirten bir bit maskesi oluşturmakta kullanılabilir. Bu değerlerden bir bit maskesi oluşturmak veya bunları çözümlemek için bitsel işleçleri kullanabilirsiniz. php.ini içinde sadece '|', '~', '!', '^' ve '&' işleç karakterlerinin tanındığına dikkat ediniz.