trigger_error

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

trigger_errorKullanıcı seviyesinde bir hata/uyarı/bilgi iletisi üretir

Açıklama

trigger_error ( string $ileti [, int $tür = E_USER_NOTICE ] ) : bool

Bir kullanıcı hatası durumunu tetiklemek için kullanır. Yerleşik bir hata eylemcisi ile birlikte kullanılabileceği gibi (set_error_handler() ile) yeni bir hata eylemcisi olarak bildirilmiş bir kullanıcı tanımlı işlev ile birlikte de kullanılabilir.

Bu işlev çalışma anında, bir olağandışılık durumunda, belli bir yanıt üretmek gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Değiştirgeler

ileti

Tetiklenen hata için tasarlanmış hata iletisi. En fazla 1024 karakter uzunluğunda olabilir. 1024'ten sonraki karakterler kırpılır.

tür

Tetiklenen hata için tasarlanmış hata türü. Sadece E_USER_ ailesinden sabitler belirtilebilir. E_USER_NOTICE öntanımlıdır.

Dönen Değerler

tür yanlış belirtilmişse FALSE aksi takdirde TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - trigger_error() örneği

Daha kapsamlı bir örnek için set_error_handler() işlevine bakınız.

<?php
if (assert($divisor == 0)) {
    
trigger_error("Sıfır bir bölen olamaz"E_USER_ERROR);
}
?>

Notlar

Uyarı

error_msg içindeki HTML öğeleri öncelenmez. Hta tarayıcıda gösterilecekse htmlentities() kullanın.

Ayrıca Bakınız