Exception::getLine

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getLineİstisnanın oluştuğu satırın numarası ile döner

Açıklama

final public Exception::getLine ( void ) : int

İstisnanın oluştuğu satırın numarası ile döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İstisnanın oluştuğu satırın numarası ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::getLine() örneği

<?php
try {
    throw new 
Exception("Bir hata iletisi");
} catch(
Exception $e) {
    echo 
"İstisnanın oluştuğu satırın numarası: " $e->getLine();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

İstisnanın oluştuğu satırın numarası: 3

Ayrıca Bakınız