Exception Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Exception PHP5'te tüm istisnalar için ve PHP7'de tüm kullanıcı istisnaları için temel sınıftır.

PHP 7 öncesinde, Exception sınıfı Throwable arayüzünü gerçeklemiyordu.

Sınıf Sözdizimi

Exception implements Throwable {
/* Özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Yöntemler */
public __construct ([ string $ileti = "" [, int $kod = 0 [, Throwable $önceki = NULL ]]] )
final public getMessage ( void ) : string
final public getPrevious ( void ) : Throwable
final public getCode ( void ) : mixed
final public getFile ( void ) : string
final public getLine ( void ) : int
final public getTrace ( void ) : array
final public getTraceAsString ( void ) : string
public __toString ( void ) : string
final private __clone ( void ) : void
}

Özellikler

message

İstisna iletisi.

code

İstisna kodu.

file

İstisnanın oluştuğu dosyanın ismi.

line

İstisnanın oluştuğu satırın numarası.

İçindekiler