Exception::getFile

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getFileİstisnanın oluştuğu dosyanın adı ile döner

Açıklama

final public Exception::getFile ( void ) : string

İstisnanın oluştuğu dosyanın adı ile döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İstisnanın oluştuğu dosyanın adı ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::getFile() örneği

<?php
try {
    throw new 
Exception;
} catch(
Exception $e) {
    echo 
$e->getFile();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

/home/bjori/tmp/ex.php

Ayrıca Bakınız