Exception::getTraceAsString

(PHP 5, PHP 7)

Exception::getTraceAsStringYığıt izini bir dizge olarak döndürür

Açıklama

final public Exception::getTraceAsString ( void ) : string

İstisna yığıtının izini bir dizge olarak döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İstisna yığıtının izini bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::getTraceAsString() örneği

<?php
function test() {
    throw new 
Exception;
}

try {
    
test();
} catch(
Exception $e) {
    echo 
$e->getTraceAsString();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

#0 /home/bjori/tmp/ex.php(7): test()
#1 {main}

Ayrıca Bakınız