Exception::__toString

(PHP 5, PHP 7)

Exception::__toStringİstisnanın dizgesel gösterimiyle döner

Açıklama

public Exception::__toString ( void ) : string

İstisnanın string türündeki gösterimiyle döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İstisnanın string türündeki gösterimiyle döner.

Örnekler

Örnek 1 - Exception::__toString() örneği

<?php
try {
    throw new 
Exception("Bir hata iletisi");
} catch(
Exception $e) {
    echo 
$e;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

exception 'Exception' with message 'Bir hata iletisi' in /home/nilgun/tmp/ex.php:3
Stack trace:
#0 {main}

Ayrıca Bakınız