Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

GLOB_BRACE (integer)
GLOB_ONLYDIR (integer)
GLOB_MARK (integer)
GLOB_NOSORT (integer)
GLOB_NOCHECK (integer)
GLOB_NOESCAPE (integer)
GLOB_AVAILABLE_FLAGS (integer)
PATHINFO_DIRNAME (integer)
PATHINFO_BASENAME (integer)
PATHINFO_EXTENSION (integer)
PATHINFO_FILENAME (integer)
PHP 5.2.0'dan beri.
FILE_USE_INCLUDE_PATH (integer)
dosyaismi include_path içinde aranır (PHP 5'ten beri).
FILE_NO_DEFAULT_CONTEXT (integer)
FILE_APPEND (integer)
İçerik mevcut dosyanın sonuna eklenir.
FILE_IGNORE_NEW_LINES (integer)
Satırsonu karakterlerini yoksayar (PHP 5'ten beri).
FILE_SKIP_EMPTY_LINES (integer)
Boş satırları atlar (PHP 5'ten beri).
FILE_BINARY (integer)

İkil kip (PHP 5.2.7'den beri).

Bilginize:

Bu sabitin PHP öncesinde bir etkisi yoktur. Sadece ileriye uyumluluk adına mevcuttur.

FILE_TEXT (integer)

Metin kipi (PHP 5.2.7'den beri).

Bilginize:

Bu sabitin PHP öncesinde bir etkisi yoktur. Sadece ileriye uyumluluk adına mevcuttur.

INI_SCANNER_NORMAL (integer)
Normal INI tarayıcı kipi (PHP 5.3'ten beri).
INI_SCANNER_RAW (integer)
Ham INI tarayıcı kipi (PHP 5.3'ten beri).
FNM_NOESCAPE (integer)
Tersbölü öncelemesini iptal eder.
FNM_PATHNAME (integer)
Bir dizgedeki bölü çizgisi sadece belirtilen şablondaki bölü çizgisiyle eşleşir.
FNM_PERIOD (integer)
Bir dizgenen başındaki nokta iminin belirtilen şablondaki nokta imiyle tam olarak eşleşmesi gerekir.
FNM_CASEFOLD (integer)
Harf büyüklüğüne duyarsız eşleşme. Bir GNU oluşumudur.