apache_reset_timeout

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

apache_reset_timeoutApache yazma zamanlayıcısını sıfırlar

Açıklama

apache_reset_timeout ( void ) : bool

apache_reset_timeout() öntanımlı değeri 300 saniye olan Apache yazma zamanlayıcısını sıfırlar. set_time_limit(0); ignore_user_abort(true) kullanılarak ve düzenli aralıklarla apache_reset_timeout() çağrıları yapılarak Apache kuramsal olarak sonsuza kadar çalışabilir.

Bu fonksiyon Apache 1 gerektirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Notlar

Bilginize: Bu işlev, PHP güvenli kipte çalışırken iptal edilir.

Ayrıca Bakınız

  • set_time_limit() - Azami çalıştırma süresini sınırlar
  • ignore_user_abort() - Bir istemci bağlantıyı terkettiğinde betiğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirler