ignore_user_abort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ignore_user_abortBir istemci bağlantıyı terkettiğinde betiğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirler

Açıklama

ignore_user_abort ([ string $değer ] ) : int

Bir istemci bağlantıyı terkettiğinde betiğin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirler.

Değiştirgeler

değer

Bu değiştirge belirtilmişse değiştirge değeri ignore_user_abort yönergesinin değeri olarak kullanılır. Değiştirge belirtilmemişse, işlev sadece önceki değeri (değiştirmeden) döndürür.

Dönen Değerler

Önceki değeri bir tamsayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ignore_user_abort() örneği

<?php
// Kullanıcının bağlantıyı terketmesini yok sayıp
// betiği ilelebet çalıştır
ignore_user_abort(true);
set_time_limit(0);

echo 
'PHP'de bağlantı varlığı sınanıyor';

// Sonsuz bir döngü çalıştırıp sayfadaki bir düğmeye
// veya tarayıcının "dur" düğmesine tıklanmasını bekleyelim
while(1)
{
  // Bağlantı kesilmişse döngüden çık
  if(connection_status() != CONNECTION_NORMAL)
  {
    break;
  }

  // 10 saniye bekle
  sleep(10);
}

// Buraya gelinmişse döngü içindeyken bir düğmeye tıklanmış demektir.

// Bu durumda burada bir günlük kaydı veya
// artık tarayıcıya bağlı olmayan bazı işlemleri yapabiliriz.
?>

Notlar

PHP, istemciye bir bilgi göndermeye çalışana kadar kullanıcının bağlantıyı terkettiğini bilemez. Basitçe bir echo deyimi kullanımı bu bilginin gönderildiğini garanti etmez. Daha fazla bilgi için flush() işlevine bakınız.

Ayrıca Bakınız