array_values

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_valuesBir dizinin tüm değerlerini döndürür

Açıklama

array_values ( array $dizi ) : array

array_values() işlevi dizi dizisindeki tüm değerleri sayısal olarak indisleyerek döndürür.

Değiştirgeler

dizi

İşlenecek dizi.

Dönen Değerler

Değerleri indislenmiş bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_values() örneği

<?php
$dizi 
= array("beden" => "XL""renk" => "sarı");
print_r(array_values($dizi));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [0] => XL
    [1] => gold
)

Ayrıca Bakınız

  • array_keys() - Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür