array_walk_recursive

(PHP 5, PHP 7)

array_walk_recursiveBir dizinin ardışık olarak her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular

Açıklama

array_walk_recursive ( array &$dizi , callback $işlev [, mixed $veri ] ) : bool

dizi dizisinin her elemanına kullanıcı tarafından tanımlanmış işlev işlevini uygular. Bu işlev iç içe dizilerde ardışık işlem yapar.

Değiştirgeler

dizi

İşleme sokulacak dizi.

işlev

Normalde, işlev iki değiştirge alır. İlki dizi değiştirgesi ikincisi ise indis veya anahtardır.

Bilginize:

Eğer işlev işlevinin doğrudan dizinin kendisi üzerinde işlem yapması gerekiyorsa işlevin ilk değiştirgesini bir gönderim olarak belirtin. Böylece elemanlar üzerinde yapılan her değişiklik özgün dizide yapılmış olur.

veri

Eğer isteğe bağlı veri değiştirgesi belirtilmişse, değeri işlev işlevine üçüncü değiştirge olarak aktarılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_walk_recursive() örneği

<?php
$tatlı 
= array('a' => 'elma''b' => 'muz');
$meyveler = array('tatlı' => $tatlı'ekşi' => 'limon');

function 
baskı_deneme($öğe$anh)
{
    echo 
"$öğe $anh\n";
}

array_walk_recursive($meyveler'baskı_deneme');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

elma a
muz b
limon ekşi

Farkedeğceğiniz gibi 'tatlı' anahtarı hiç gösterilmedi. Bir dizi içeren elemanların anahtarları işleve aktarılmaz.

Ayrıca Bakınız

  • array_walk() - Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
  • callback türü hakkında bilgi