chunk_split

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chunk_splitBir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır

Açıklama

chunk_split ( string $dizge [, int $parça_uzunluğu [, string $son ]] ) : string

Belirtilen dizge dizgesini. örneğin, RFC 2045'e uygun olarak base64_encode() ile çıktılamakta kullanmak üzere daha küçük parçalara bölmek için kullanılır. Her parça_uzunluğu karakterin sonuna son dizgesi yerleştirilir.

Değiştirgeler

dizge

Parçalara ayrılacak dizge.

parça_uzunluğu

Parça uzunluğu. 76 öntanımlıdır.

son

Her satırın sonuna yerleştirilecek dizge; "\r\n" öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Parçalanan dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - chunk_split() örneği

<?php
// $veri'yi RFC 2045'e uygun olarak biçemleyelim
$yeni_dizge chunk_split(base64_encode($veri));
?>

Ayrıca Bakınız

  • str_split() - Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
  • explode() - Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
  • split() - Belirtilen dizgeyi düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler
  • wordwrap() - Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar
  • » RFC 2045