chmod

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chmodDosya kipini değiştirir

Açıklama

chmod ( string $dosyaismi , int $kip ) : bool

Belirtilen dosyanın kipini kip yapmaya çalışır.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

kip

kip ile belirtilen değerin özdevinimli olarak sekizlik bir değer olduğu varsayılmamaktadır, bu bakımdan değerin önüne 0 getirmeniz gerekir. Ayrıca, ("g+w" gibi) dizgesel kip belirtimleri çalışmayacaktır.

<?php
chmod
("/somedir/somefile"755);   // onluk tabanda; doğru sonuç vermeyebilir
chmod("/somedir/somefile""u+rwx,go+rx"); // dizge; doğru sonuç vermeyebilir
chmod("/somedir/somefile"0755);  // sekizlik; doğru kip değeri.
?>

kip değiştirgesi üç adet sekizlik değerden oluşur. Sırayla kullanıcı, grup ve diğerlerinin izinlerini düzenlerler. Her bileşen kullanıcıya verilen izinlerin toplamından oluşur. Çalıştırma hakkı için 1, yazma hakkı için 2 ve okuma hakkı için 4 değeri toplama dahil edilir. Unix sistemlerindeki kipler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi 'man 1 chmod' ve 'man 2 chmod' kılavuz sayfalarında bulabilirsiniz.

<?php
//sahibinden başkası okuyup yazamasın
chmod("/birdizin/birdosya"0600);

// Sahibi okuyup yazsın başka herkes sadece okuyabilsin
chmod("/birdizin/birdosya"0644);

// Sahibi herşeyi yapsın, başka herkes okuyup çalıştırabilsin
chmod("/birdizin/birdosya"0755);

// Sahibi herşeyi yapsın, grup üyeleri okuyup çalıştırabilsin,
// diğerleri hiçbir şey yapamasın
chmod("/birdizin/birdosya"0750);
?>

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Notlar

Bilginize:

Geçerli kullanıcı PHP'yi çalıştıran kullanıcıdır. Muhtemelen normal kabuk ve FTP erişimi için kullandığınız kullanıcı değildir. Çoğu sistemde dosyanın kipini sadece dosyanın sahibi olan kullanıcı değiştirebilir.

Bilginize: Dosyaların sunucunun dosya sistemi üzerinden erişilebilir olması gerektiğinden bu işlev uzak dosyalar üzerinde çalışmayacaktır.

Bilginize:

safe_mode etkinse, PHP, üzerinde işlem yaptığınız dizin ve dosyaların sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınayacaktır. Ayrıca, SUID, SGID ve yapışkan bitleri bu işlevle tanımlayamazsınız.

Ayrıca Bakınız

  • chown() - Dosyanın sahibini değiştirir
  • chgrp() - Dosya grubunu değiştirir
  • fileperms() - Dosya izinlerini döndürür
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür