Güvenlik ve Güvenli Kip

Güvenlik ve Güvenli Kip Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
safe_mode "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
safe_mode_gid "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
safe_mode_include_dir NULL PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
safe_mode_exec_dir "" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
safe_mode_allowed_env_vars "PHP_" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
safe_mode_protected_env_vars "LD_LIBRARY_PATH" PHP_INI_SYSTEM PHP 5.4.0'da kaldırıldı.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

safe_mode boolean

PHP'nin güvenli kipinin etkin olup olmayacağı. PHP --enable-safe-mode seçeneği ile derlenmişse öntanımlı olarak On (etkin), aksi takdirde Off'tur (etkisiz).

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 5.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

safe_mode_gid boolean

Dosya erişiminde UID (FALSE) veya GID (TRUE) denetimi yapılıp yapılmayacağı. Öntanımlı olarak güvenli kipte, dosyalar açılırken bir kullanıcı kimliği (UID) karşılaştırması yapılır. Bunu grup kimliğini (GID) denetleterek esnetmek isterseniz safe_mode_gid yönergesine On değerini atayabilirisiniz.

safe_mode_include_dir string

UID/GID denetimleri bu dizinde ve alt dizinlerinde es geçilir. (Dizinin ya tam yolu belirtilmeli ya da include_path yönergesinde de belirtilmelidir).

Bu yönergede include_path yönergesinde olduğu gibi, tek bir dizin belirtmek yerine aralarına ikinokta imi (Windows'da noktalı virgül imi) koymak suretiyle birden fazla dizin belirtilebilmektedir. Belirtilen dizinin sonuna bir bölü çizgisi konmadıkça dizin ismi bir önek olarak değerlerdirilir. Örneğin, "safe_mode_include_dir = /dir/incl" ile (varsa) hem "/dir/include" hem de "/dir/incls" dizini belirtilmiş olur. "safe_mode_include_dir = /dir/incl/" durumunda ise sadece /dir/incl dizini belirtilmiş olur. Bu yönergede boş değer belirtilirse farklı UID/GID'e sahip hiçbir dosya dahil edilmez.
safe_mode_exec_dir string

PHP güvenli kipte kullanılıyorsa system() ve sistem programlarını çalıştırılan diğer işlevlerin bu dizinde olmayan programları çalıştırmasına izin verilmez. Windows dahil tüm ortamlarda dizin ayracı olarak / kullanmanız gerekir.

safe_mode_allowed_env_vars string

Bazı ortam değişkenlerinin kullanımı güvenlik açığı riski içerir. Bu yönergede virgül ayraçlı bir liste olarak önekler belirtilir. Güvenli kipte, kullanıcıların sadece bu yönergede önekleri belirtilen ortam değişkenlerini değiştirmelerine izin verilir. Kullanıcılar öntanımlı olarak sadece PHP_ ile başlayan ortam değişkenlerinde değişiklik yapabilirler (PHP_FOO=BAR gibi).

Bilginize:

Bu yönergede boş değer belirtilmişse kullanıcıların tüm ortam değişkenlerinde değişiklik yapmalarına izin verilir!

safe_mode_protected_env_vars string

Bu yönergede, son kullanıcının putenv() kullanarak değiştiremeyeceği ortam değişkenleri virgül ayraçlı bir liste olarak belirtilir. Bu değişkenlerin önekleri safe_mode_allowed_env_vars yönergesinde belirtilmiş olsalar dahi, değiştirilmelerine izin verilmez.

Ayrıca bakınız: open_basedir, disable_functions, disable_classes, register_globals, display_errors ve log_errors.

safe_mode yönergesinin değeri On olduğu takdirde, PHP, betik sahibinin üzerinde çalışılan dosya veya dizin sahibiyle eşleşip eşleşmediğini denetler. Örneğin,

<?php
 readfile
('/etc/passwd');
?>
kodunu içeren betik.php betiği,
-rw-rw-r--  1 rasmus  rasmus    33 Jul 1 19:20 betik.php
-rw-r--r--  1 root   root    1116 May 26 18:01 /etc/passwd
ortamında çalıştırılırsa, güvenli kip etkin olduğu takdirde işlem şöyle bir hatayla sonuçlanır:
Warning: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 500 is not
allowed to access /etc/passwd owned by uid 0 in /docroot/betik.php on line 2

Bununla birlikte, kesin UID sınamasının uygun olmadığı, esnek GID sınamasının yeterli olduğu sistemler olabilir. Bu durum, safe_mode_gid yönergesi ile sağlanabilir. Bu yönergeye On değeri vererek esnek GID sınaması, Off değeri (öntanımlıdır) vererek UID sınaması yaptırmak mümkündür.

safe_mode yönergesini etkin kılmak yerine, tüm dosya işlemlerini belli bir dizin altındaki dosyalarla sınırlamak için open_basedir yönergesini kullanabilirsiniz. Örneğin, bunu Apache httpd.conf dosyasında şöyle yapabilirsiniz:

<Directory /docroot>
 php_admin_value open_basedir /docroot
</Directory>
Önceki örnekteki betik.php dosyanızı bu open_basedir ayarı ile kullanırsanız şöyle bir sonuç alırsınız:
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in
/docroot/betik.php on line 2

Ayrıca, işlevleri tek tek de iptal etmek mümkündür. Ancak, disable_functions yönergesi php.ini dosyası dışında kullanılamaz. Yani, bazı işlevlere erişimi, httpd.conf dosyanızda sanal konak veya dizin temelinde yasaklayamazsınız. php.ini dosyanızda şöyle bir satır varsa:

disable_functions = readfile,system
betik.php dosyanızdan şöyle bir sonuç alırsınız:
Warning: readfile() has been disabled for security reasons in
/docroot/betik.php on line 2

Uyarı

Şüphesiz, bu PHP kısıtlamaları çalıştırılabilir dosyalar için geçerli değildir.