class_alias

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

class_aliasCreates an alias for a class

Açıklama

class_alias ( string $original , string $alias [, bool $autoload = TRUE ] ) : bool

Creates an alias named alias based on the user defined class original. The aliased class is exactly the same as the original class.

Değiştirgeler

original

The original class.

alias

The alias name for the class.

autoload

Whether to autoload if the original class is not found.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 class_alias() example

<?php

class foo { }

class_alias('foo''bar');

$a = new foo;
$b = new bar;

// the objects are the same
var_dump($a == $b$a === $b);
var_dump($a instanceof $b);

// the classes are the same
var_dump($a instanceof foo);
var_dump($a instanceof bar);

var_dump($b instanceof foo);
var_dump($b instanceof bar);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(true)
bool(true)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

  • get_parent_class() - Nesne veya sınıfın ebeveyn sınıfının ismini döndürür
  • is_subclass_of() - Belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin ebeveynlerinden biri olup olmadığına bakar