get_parent_class

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

get_parent_classNesne veya sınıfın ebeveyn sınıfının ismini döndürür

Açıklama

get_parent_class ([ mixed $nesne ] ) : string

Belirtilen nesne nesnesinin veya sınıfının ebeveyn sınıfının ismini döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Sınanacak sınıf veya nesne ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen nesne nesnesinin veya sınıfının ebeveyn sınıfının ismini bir dizge olarak döndürür.

Bilginize:

Nesnenin bir ebeveyni yoksa FALSE döner.

İşlev değiştirgesiz çağrılırsa FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 öncesi Değiştirgesiz çağrıldığında bir uyarıyla birlikte NULL dönerdi.
5.0.0'dan itibaren Nesnenin yönteminden çağrıldığında değiştirge isteğe bağlıdır.
4.0.5'ten itibaren nesne bir dizge ise bu isimdeki sınıfın ebeveyn sınıfının ismi döner.

Örnekler

Örnek 1 - get_parent_class() örneği

<?php

class baba {
    function 
baba()
    {
    
// Biraz mantık yürütelim
    
}
}

class 
oğul extends baba {
    function 
oğul()
    {
        echo 
"Ben " get_parent_class($this) , "mın oğluyum\n";
    }
}

class 
kız extends baba{
    function 
kız()
    {
        echo 
"Ben " get_parent_class('kız') , "mın kızıyım\n";
    }
}

$bar = new oğul();
$foo = new kız();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Ben babamın oğluyum
Ben babamın kızıyım

Ayrıca Bakınız

  • get_class() - Bir nesnenin ait olduğu sınıfın ismini döndürür
  • is_subclass_of() - Belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin ebeveynlerinden biri olup olmadığına bakar