is_subclass_of

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_subclass_ofBelirtilen sınıfın belirtilen nesnenin ebeveynlerinden biri olup olmadığına bakar

Açıklama

is_subclass_of ( mixed $nesne , string $sınıf ) : bool

Belirtilen sınıf sınıfının, belirtilen nesne nesnesinin ebeveynlerinden biri olup olmadığına bakar.

Değiştirgeler

nesne

Çocuk sınıf veya nesne ismi.

sınıf

Olası ebeveynin ismi.

Dönen Değerler

nesne nesnesi sınıf sınıfının alt sınıflarından birinin nesnesi ise TRUE değilse FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.3 nesne değiştirgesinde artık bir dizge (sınıfın ismi) belirtilebiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - is_subclass_of() örneği

<?php
// bir sınıf tanımlayalım
class EdevatFabrikası
{
  var 
$oink 'moo';
}

// Bir alt sınıf tanımlayalım
class MakineAtölyesi extends EdevatFabrikası
{
  var 
$oink 'oink';
}

// Yeni bir nesne oluşturalım
$EF = new EdevatFabrikası();
$MA = new MakineAtölyesi();

if (
is_subclass_of($MA'EdevatFabrikası')) {
  echo 
"Evet, \$MA EdevatFabrikası'nın bir alt sınıfıdır\n";
} else {
  echo 
"Hayır, \$MA EdevatFabrikası'nın bir alt sınıfı değildir\n";
}


if (
is_subclass_of($EF'MakineAtölyesi')) {
  echo 
"Evet, \$EF MakineAtölyesi'nin bir alt sınıfıdır\n";
} else {
  echo 
"Hayır, \$EF MakineAtölyesi'nin bir alt sınıfı değildir\n";
}


// PHP 5.0.3'ten itibaren
if (is_subclass_of('MakineAtölyesi''EdevatFabrikası')) {
  echo 
"Evet, MakineAtölyesi EdevatFabrikası'nın bir alt sınıfıdır\n";
} else {
  echo 
"Hayır, MakineAtölyesi EdevatFabrikası'nın bir alt sınıfı değildir\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Evet, $MA EdevatFabrikası'nın bir alt sınıfıdır
Hayır, $EF MakineAtölyesi'nin bir alt sınıfı değildir
Evet, MakineAtölyesi EdevatFabrikası'nın bir alt sınıfıdır

Ayrıca Bakınız

  • get_class() - Bir nesnenin ait olduğu sınıfın ismini döndürür
  • get_parent_class() - Nesne veya sınıfın ebeveyn sınıfının ismini döndürür
  • is_a() - Nesne ile sınıf arasında ebeveyn/çocuk ilişkisi var mı diye bakar