closedir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

closedirDizin tanıtıcısını kapatır

Açıklama

closedir ([ resource $dizin_tanıtıcısı ] ) : void

dizin_tanıtıcısı ile belirtilen dizin akımını kapatır. Akımın evvelce opendir() tarafından açılmış olması gerekir.

Değiştirgeler

dizin_tanıtıcısı

opendir() işlevinden dönmüş bir dizin tanıtıcısı. Belirtilmezse opendir() tarafından açılan son dizin kullanılır.

Örnekler

Örnek 1 - closedir() örneği

<?php
$dizin 
"/etc/apache2/";

// Dizin aç ve içeriğin oku
if (is_dir($dizin)) {
    if (
$dit opendir($dizin)) {
        while ((
$dosya readdir($dit)) !== false) {
          echo 
"dosya adı: $dosya - dosya türü: " .
            ((
filetype($dizin $dosya) === "dir") ? "dizin" "dosya") . "\n";
        }
        
closedir($dit);
    }
}
?>