opendir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

opendirBelirtilen dizin için bir tanıtıcı döndürür

Açıklama

opendir ( string $dizin [, resource $bağlam ] ) : resource

closedir(), readdir() ve rewinddir() çağrılarında kullanılmak üzere bir dizin tanıtıcısı ile döner.

Değiştirgeler

dizin

Açılacak dizinin yolu.

bağlam

bağlam değiştirgesinin açıklaması için akımlar bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda dizin tanıtıcısı ile aksi takdirde FALSE değeriyle döner.

Eğer belirtilen dizin bir dizin değilse veya erişim izinlerinin yetersizliğinden dolayı dizin açılamamışsa ya da bir dosya sistemi hatası oluşmuşsa işlev FALSE ile döner ve E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir. Hata iletisinin çıktılanmasını işlev isminin başına bir '@' karakteri ekleyerek engelleyebilirsiniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 dizin değiştirgesinde ftp:// sarmalayıcısı da kabul edilmeye başlandı.
4.3.0 dizin değiştirgesinde dizin listelemeyi destekleyen URL'ler belirtilebilir oldu. Ancak, PHP 4 sadece file:// sarmalayıcısını desteklemektedir.

Örnekler

Örnek 1 - opendir() örneği

<?php
$dizin 
"/etc/apache2/";

// Dizin aç ve içeriğin oku
if (is_dir($dizin)) {
    if (
$dit opendir($dizin)) {
        while ((
$dosya readdir($dit)) !== false) {
          echo 
"dosya adı: $dosya - dosya türü: " .
            ((
filetype($dizin $dosya) === "dir") ? "dizin" "dosya") . "\n";
        }
        
closedir($dit);
    }
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

dosya adı: httpd.conf - dosya türü: dosya
dosya adı: mods-enabled - dosya türü: dizin
dosya adı: sites-enabled - dosya türü: dizin
dosya adı: .. - dosya türü: dizin
dosya adı: apache2.conf - dosya türü: dosya
dosya adı: sites-available - dosya türü: dizin
dosya adı: envvars - dosya türü: dosya
dosya adı: ports.conf - dosya türü: dosya
dosya adı: mods-available - dosya türü: dizin
dosya adı: conf.d - dosya türü: dizin
dosya adı: . - dosya türü: dizin

Ayrıca Bakınız

  • is_dir() - Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
  • readdir() - Dizinden bir girdinin ismini okur
  • dir() - Return an instance of the Directory class