Dizin İşlevleri

Ayrıca Bakınız

dirname(), is_dir(), mkdir() ve rmdir() gibi dosya sistemiyle ilgili işlevler için Dosya Sistemi bölümüne bakınız.

İçindekiler

  • chdir — Dizin değiştirir
  • chroot — Kök dizini değiştirir
  • closedir — Dizin tanıtıcısını kapatır
  • dir — Return an instance of the Directory class
  • getcwd — Geçerli çalışma dizinini döndürür
  • opendir — Belirtilen dizin için bir tanıtıcı döndürür
  • readdir — Dizinden bir girdinin ismini okur
  • rewinddir — Dizin tanıtıcısını dizin başlangıcına konumlar
  • scandir — Belirtilen dizindeki alt dizinleri ve dosyaları listeler