com_create_guid

(PHP 5, PHP 7)

com_create_guidEvrensel tanımlayıcı (Globally Unique Identifier) üretir

Açıklama

com_create_guid ( void ) : string

Evrensel tanımlayıcı üretir.

Bir GUID, Microsoft geleneğine göre, kaşlı ayraç ile sarmalanması dışında, DCE UUID ile benzer şekilde üretilir.

Dönen Değerler

Dizge olarak GUID döner.

Ayrıca Bakınız

  • PECL uuid eklentisindeki uuid_create() işlevine bakınız