com_event_sink

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

com_event_sinkBir COM nesnesinden, PHP nesnesine olayları bağlar

Açıklama

com_event_sink ( variant $comNesne , object $aliciNesne [, mixed $aliciArayuz ] ) : bool

comNesne ile üretilen olayların, PHP nesnesi aliciNesne içine bağlanmasını sağlar.

Bu özelliği kullanırken dikkatli olun; eğer aşağıdaki örnek benzeri bir şey yapıyorsanız bunun bir html sunucusunda çalışmasının anlamı yoktur.

Değiştirgeler

comNesne

aliciNesne

aliciNesne istenen arayüzün yöntem isimlerinin olduğu sınıftan türemiş nesne olmalıdır; bu amaçla şablon bir sınıf üretmek için com_print_typeinfo() işlevinden yardım alabilirsiniz.

aliciArayuz

PHP, comNesne tür kitaplığındaki öntanımlı arayüz türünü kullanmaya çalışacaktır, bu durumu kullanmak istediğiniz arayüzü aliciArayuz değiştirgesine yazarak engelleyebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 COM olay bağlayıcı örneği

<?php
class IEEventSinker {
    var 
$terminated false;

   function 
ProgressChange($progress$progressmax) {
      echo 
"İndirme işlemi: $progress / $progressmax\n";
    }

    function 
DocumentComplete(&$dom$url) {
      echo 
"$url tamamlandı\n";
    }

    function 
OnQuit() {
      echo 
"Çık!\n";
      
$this->terminated true;
    }
}
$ie = new COM("InternetExplorer.Application");
// PHP 5 ile & kullanılmasına gerek kalmadığına dikkat edin!
$sink = new IEEventSinker();
com_event_sink($ie$sink"DWebBrowserEvents2");
$ie->Visible true;
$ie->Navigate("http://www.example.org");
while(!
$sink->terminated) {
  
com_message_pump(4000);
}
$ie null;
?>

Ayrıca Bakınız