com_load_typelib

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

com_load_typelibVerilen tür kütüphanesini yükler

Açıklama

com_load_typelib ( string $turKutuphaneAdi [, bool $buyuklukDuyarsiz ] ) : bool

Tür kütüphanesini yükler ve define() işlevi kullanılarak tanımlanan sabitlerini kaydeder.

Ön yükleme ve kaydetme için bu kadar esnek olmasa da kurulum seçeneklerini kullanmak çok daha etkilidir.

Eğer seçeneğini etkin duruma getirirseniz, PHP özdevinimli olarak bir COM nesnesi başlattığınızda onunla ilişkili sabitleri kaydetmeye çalışacaktır. Bu işlev COM nesnesinin kendisi tarafından sağlanan arayüze bağlıdır ve her zaman geçerli değildir.

Değiştirgeler

turKutuphaneAdi

turKutuphaneAdi aşağıdakilerden biri olabilir:

  • .tlb dosyasının veya tür kütüphanesini içeren çalıştırılabilir modülün adı.

  • Tür kütüphanesi GUID, sürüm numarası, örneğin; {00000200-0000-0010-8000-00AA006D2EA4},2,0.

  • Tür kütüphanesi adı, örneğin; Microsoft OLE DB ActiveX Data Objects 1.0 Library.

PHP tür kütüphanesini çözümlemeye çalışacaktır, süreç sıralamada aşağı doğru gidildikçe daha fazla kaynak gerektirecektir; tür kütüphanesini adı ile aramak, uygun bir eşleşme bulana kadar kayıt defterini fiziksel olarak tarayacaktır.

buyuklukDuyarsiz

buyuklukDuyarsiz, define() işlevindeki aynı isimli değiştirge gibi çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.